ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมแผนเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00-16.30น.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 189  โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 21 โรงเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

ประชุมผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 13.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมประชุมผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน) เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียน มีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เสมอภาค และสนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษา เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมี ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 190 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน

พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2562 และเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.00 น. – 10.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreพุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2562 และเสวนาสภากาแฟ

ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประชาชนอำเภอศรีเทพ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป โดยมี นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ (คลิกชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/prpbn3/media_set?set=a.2346374885598516&type=3)

Read moreร่วมงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปริญญา ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.00 น. – 09.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2562