นับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2561

นับถอยหลังสู่การสอบ NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 6 มีนาคม 2562

-75วัน -18ชั่วโมง -50นาที -46วินาที

การประชุม NT ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ภาคเช้า อำเภอหนองไผ่ และอำเภอบึงสามพัน

ภาคบ่าย อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ

ตามหนังสือราชการ และประกาศมาพร้อมนี้