ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตารายละเอียดดังแนบ ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม-21-ก.พ.-62