ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 นำเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ นำกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต, มอบโล่รางวัล (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) รับมอบเกียรติบัตรการดำเนินกิจกรรมและมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/prpbn3/media_set?set=a.2344511015784903&type=3 )