ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สพปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ฃั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)