ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 10.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ประธานสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และคณะกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 480 คน แบ่งเป็นภาคเช้าอำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพัน ภาคบ่าย อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.00 น. – 09.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 9/2562

นับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2561

นับถอยหลังสู่การสอบ NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 6 มีนาคม 2562

-455วัน -1ชั่วโมง -32นาที -33วินาที

Read moreนับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2561

เชิญชวนเข้าร่วมมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑-๔

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑-๔ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมมหกรรมไม้มีค่า