วันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 (เวลา 9.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันกองทัพไทย และถือเป็นวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระนเรศวรมหาราชและบรรพบุรุษไทย โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreวันกองทัพไทย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔

ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔ ตามที่ กระทรวงมะหาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรัก  คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า จากร้านจิตอาสา ๙๐๔, ร้านค้าในพระบรมวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ ผู้ที่สนใจสามารถนำส่งใบสั่งจอง พร้อมเงินสดได้ที่ นางสาวจิราภา  ยาสมุทร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หรือ นางสาวกรรณิภา  โครตทองทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ตามตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านวังใหญ่

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านวังใหญ่

ดูสถานที่ได้ตั้งแต่งวันที่ 16 – 23  มกราคม  2562  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดขายทอดตลาด วันที่ 24 มกราคม  2562  กำหนดให้ลงชื่อเข้าพร้อมวางหลักประกันตั้งแต่ 13.30 – 14.30 น. ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียดดังแนบ ( ไฟล์แนบ )

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 (เวลา 08.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.doe.go.th/phetchabun  หัวข้อ ประกาศรับสมัคร