ประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในสังกัด สามารถดาวโหลดหนังสือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.ect.go.th/phetchabun/main.php?filename=index ประชาสัมพันธ์หนังสืฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง