ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔

ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔ ตามที่ กระทรวงมะหาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรัก  คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า จากร้านจิตอาสา ๙๐๔, ร้านค้าในพระบรมวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ ผู้ที่สนใจสามารถนำส่งใบสั่งจอง พร้อมเงินสดได้ที่ นางสาวจิราภา  ยาสมุทร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หรือ นางสาวกรรณิภา  โครตทองทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ตามตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔