ร่วมแสดงความยินดีกับ “นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

วันที่ 14 มกราคม 2562 (เวลา 09.09 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ “นางกานต์พิชชาภัทณ์  คนสมบูรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ลานเกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3