กิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” และพิธีเปิด “ธนาคารขยะรีไซเคิล”

วันที่ 9 มกราคม 2562 (เวลา 09.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” และพิธีเปิด “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ตามโครงการ “สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ไร้ขยะ” และรณรงค์ “ถือปิ่นโต หิ้วตะกร้า ใช้ถุงผ้า” เพื่อลดปริมาณขยะและถุงพลาสติก โดยการนำขยะมาแลกกระเป๋าผ้า คนละ 1 ใบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3