ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 มกราคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี ประธานสนามสอบ ตัวแทนกรรมการ และคณะทำงาน จำนวน 146 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในสังกัด สามารถดาวโหลดหนังสือฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.ect.go.th/phetchabun/main.php?filename=index ประชาสัมพันธ์หนังสืฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 23 มกราคม 2562 (เวลา 08.00-10.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและผู้แทนกลุ่ม ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ การดำเนินการใน ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่โดยการสอบข้อเขียน  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ (Smart Office)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 (เวลา 9.00 น.- 16.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ (Smart Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ โดยมี เจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน (เดิม)

Read moreอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ (Smart Office)

วันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 (เวลา 9.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันกองทัพไทย และถือเป็นวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระนเรศวรมหาราชและบรรพบุรุษไทย โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreวันกองทัพไทย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔

ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจสั่งจองผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔ ตามที่ กระทรวงมะหาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรัก  คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า จากร้านจิตอาสา ๙๐๔, ร้านค้าในพระบรมวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ ผู้ที่สนใจสามารถนำส่งใบสั่งจอง พร้อมเงินสดได้ที่ นางสาวจิราภา  ยาสมุทร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หรือ นางสาวกรรณิภา  โครตทองทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ตามตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔