จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 (ภาคเช้า)

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา “จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562” ในภาคเช้าถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายปิ่นโต สังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3