“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 47/2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 (เวลา 08.00-10.30 น.) นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชลอ ช้างเผือก รอง ผกก.ป.สภ.บึงสามพัน, พ.ต.ท.นเรศ สุวรรณี สว.สส.สภ.ศรีเทพ, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 47/2561 เพื่อรับทราบนโยบายและดำเนินการร่วมกันในเรื่องการดูแลและคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3