ประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 (เวลา 13.00-14.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับทราบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3