การจัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการดำเนินการจัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในภาคเช้าโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพัน และภาคบ่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ รวม 193 โรงเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3