ขอเชิญคณะกรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ

ขอเชิญคณะกรรมการการตัดสินการประกวดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ