บริหารอัตรากำลังอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 (เวลา 10.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2561 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 (เวลา 08.00 น. – 09.50 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2561และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 40/2561 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ราชการที่ 9 โดยในช่วงเช้า เวลา 06.00 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 50 รูป และในเวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9