ประชุมชี้แจงสิทธิของผู้รับบำนาญ ข้าราชการในสังกัด

วันที่ 26 กันยายน 2561 (เวลา 13.00 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการประชุมชี้แจงสิทธิของผู้รับบำนาญ ข้าราชการในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 125 ราย ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3