ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 (เวลา 07.00 น.- 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การนำข้อมูลระบบ NISPA และ ระบบ CATAS การทบทวนและการตรวจสอบการรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 30/2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.00 – 09.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 30/2561 ทาง VDO CONFERENCE และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 30/2561

องค์กรคุณธรรม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. -16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (องค์กรคุณธรรม)” ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบึงสามพันและอำเภอศรีเทพ โดยมี นายยนต์ ม่วงโมด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreองค์กรคุณธรรม

กระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมกระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreกระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.