องค์กรคุณธรรม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. -16.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สร้างความเข้มแข็งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (องค์กรคุณธรรม)” ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบึงสามพันและอำเภอศรีเทพ โดยมี นายยนต์ ม่วงโมด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์