ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป รับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งออกอากาศสดทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ คลื่นความถี่ FM๙๑MHz (สวพ.๙๑) และทาง www.fm๙๑bkk.com ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕- ๑๒.๒๕ น.รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย “มหาดไทยชวนรู้”