โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการของสถานศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการของสถานศึกษา โดยมี สถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน (The Trainer) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3