ร่วมกิจกรรมทางศาสนาแห่เทียนเข้าพรรษ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.09 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมทางศาสนาแห่เทียนเข้าพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดโคกตายอ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์