ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 (เวลา 13.00 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3