เสวนาสภากาแฟอำเภอบึงสามพัน

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (เวลา 07.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, ผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงสามพัน ร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอบึงสามพัน เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนหัวข้อราชการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreเสวนาสภากาแฟอำเภอบึงสามพัน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 (เวลา 09.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานฯ

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21/2561 ทาง VDO CONFERENCE

วันที่ 6 มิถุนายน 2561  (เวลา 08.00 น. – 11.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. ทั้งนี้ สพฐ. ได้ร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

 

แก้ไขเอกสาร เบิกจ่ายโครงการต่างๆ

ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดและประสบภัย

  1. โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน

โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาเรียนรวม 

  1. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
  2. โรงเรียนบ้านโคกปรือ
  3. โรงเรียนบ้าน กม.30
  4. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
  5. โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
  6. โรงเรียนบ้านนาวังแหน
  7. โรงเรียนบ้านไร่เหนือ

โครงการโรงเรียนต้นแบบ

  1. โรงเรียนบ้านบ่อไทย

แก้ไขเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์