อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30-17.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบูรณ์เขต 3 นำโดยนายสันติวิภารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การจัดเก็บข้อมูลการใช้งานด้านการศึกษาสถานที่ศึกษาและเขตการปกครอง 3 เขตพื้นที่การศึกษา