“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.00 น. – 09.00 น.) นายวีรพล  แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3