การประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (เวลา 10.00 – 12.00 น.) ) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายวีรพล แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ นางสุนันท์ บัวเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านทาง VDO CONFERENCE เรื่อง การประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3