คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายเสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร และคณะ รับการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านเนินถาวร