เสวนาสภากาแฟอำเภอบึงสามพัน

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (เวลา 07.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, ผู้อำนวยการกลุ่ม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงสามพัน ร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอบึงสามพัน เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนหัวข้อราชการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3