ประชุมการรายงานความคืบหน้าแบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์/งานนโยบาย

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (เวลา 10.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการรายงานความคืบหน้าแบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์/งานนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3