ประชาสัมพันธ์ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประกาศตำแหน่งว่าง-ผอ.ร.ร.เพิ่มเติม (ตามรายละเอียดดังแนบ)