ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับศึกษานิเทศก์ 4 ราย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับศึกษานิเทศก์ 4 ราย ดังนี้ 1) นางกัญจนา  มีศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 2) นางสาวลภัสรดา  คำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 3) นางสาวอารยา  ทานิสุทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ 4) นางรังสิมา  บัวทอง โรงเรียนหนองใหญ่ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3