ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ตรวจความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา, โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ, โรงเรียนบ้านปากตก และโรงเรียนบ้านวังเหว อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์