ผอ.สพป.เพชรบุรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางศึกษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะเพื่อนครูและนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3