ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายกำพล วันทา เป็นประธานการประชุม (อกศจ.) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3