ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018

ด้วย สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น OBECLINE 2018 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิกแอปพลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร มอบนโยบาย ให้ข้อมูล ความรู้ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร ครู อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งสามารถสมัครด้วย ID : @obecline2018 หรือ QR Code ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ obecline2018