โครงการส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันที่ 29 มีนาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายวีระพล  แก้วคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (กิจกรรมอบรมครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวัน) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นครูโรงเรียนในสังกัดจำนวน 193 โรงเรียน โดยมี ว่าที่ พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (คณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน) และ คุณหมอดวงเดือน จันทร์เจริญกิจ โภชนากรชำนาญการ (นักกำหนดอาหาร) โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3