โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา “เรื่องเสริมพลังผู้นำโดยวิธีรอบรู้แบบสืบเสาะเจาะลึก : การคิดเป็นระบบ การจัดการความรู้และการวางแผน” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 โดยมี นายวรการ  ฐานะวิจิตร อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นวิทยากร และมีคณะวิทยากรประจำกลุ่ม 5 กลุ่ม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์