ประชาสัมพันธ์ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กรอกข้อมูลผ่านทาง URL http://202.29.216.76/myscore 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561