การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

วันที่ 29 มีนาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายวีระพล  แก้วคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน (กิจกรรมอบรมครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวัน) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นครูโรงเรียนในสังกัดจำนวน 193 โรงเรียน โดยมี ว่าที่ พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 (คณะกรรมการบริหารงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน) และ คุณหมอดวงเดือน จันทร์เจริญกิจ โภชนากรชำนาญการ (นักกำหนดอาหาร) โรงพยาบาลวิเชียรบุรี เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreโครงการส่งเสริมและติดตามการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา “เรื่องเสริมพลังผู้นำโดยวิธีรอบรู้แบบสืบเสาะเจาะลึก : การคิดเป็นระบบ การจัดการความรู้และการวางแผน” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 โดยมี นายวรการ  ฐานะวิจิตร อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นวิทยากร และมีคณะวิทยากรประจำกลุ่ม 5 กลุ่ม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 (เวลา 08.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ ที่มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างมีคุณภาพ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาค ทุกพื้นที่ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2561

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 หากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้ง กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 หากพ้นวันกำหนด ถือว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ทาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จะได้ดำเนินการต่อไป (ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว

)

ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต