ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์  แจ้งว่า ทางกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่  (New Media) ให้ข้าราชการและบุคลกรในสังกัดติดตามข่าวสาร และสามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ (www.phetchabun.go.th)  หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ/ดาวน์โหลดเอกสาร ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ NEW MEDIA

ประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดย แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม กำหนดเป็น 2 สี ดังนี้ สีขาว ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อ.หนองไผ่, อ.บึงสามพัน และบุคลากรปฏิบัติงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสีเหลือง  ผู้บริหารสถานศึกษา อ.วิเชียรบุรี, อ.ศรีเทพ และบุคลากรปฏิบัติงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

ทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่