ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                       ตามที่ สพฐ.ได้จัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 23 อัตรา และสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างให้กับสถานศึกษาตามแนวทางการจัดสรรที่ สพฐ.กำหนด สามารถดาวน์โหลด   รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยนี้          รับสมัครครูผู้ทรง-61

วันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 (เวลา 9.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันกองทัพไทย และถือเป็นวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระนเรศวรมหาราชและบรรพบุรุษไทย โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreวันกองทัพไทย

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2561 ทาง VDO CONFERENCE

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2561 ทาง VDO CONFERENCE เวลา 08.00 น. – 09.00 น. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ ที่มั่งคง มั่งคั่ง และยังยืน อย่างมีคุณภาพ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาค ทุกพื้นที่ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2561 ทาง VDO CONFERENCE

“วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี “วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู, เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างครู และเพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ โดยมี นายคำเพชร ชัยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีบใต้ กล่าวคำรายงาน, นายทองมี สัญญะ ครูอาวุโสนอกประจำการ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนายนิพนธ์ พุ่มชะเอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยาง นำยืนสงบนิ่งและนำกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more“วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561”

“โครงการรถโรงหนัง”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่รับชมภาพยนตร์เคลื่อนที่ ซึ่งทาง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำ “โครงการรถโรงหนัง” เป็นรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ สำหรับเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์ เพื่อการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชนที่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ขนาด 100 ที่นั่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทยและเอเชียว่า “เฉลิมทัศน์” อันหมายถึง รถโรงฉายภาพยนตร์เพื่อสร้างโอกาสในการรับชมภาพยนตร์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่ คณะครูและนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more“โครงการรถโรงหนัง”

ประชาสัมพันธ์แจ้งที่ตั้งทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่

ด้วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ตั้งทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่ ให้หน่วยงานในสังกัดและประชาชนทั่วไปทราบ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ตั้งที่ทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ