กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดย แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม กำหนดเป็น 2 สี ดังนี้ สีขาว ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อ.หนองไผ่, อ.บึงสามพัน และบุคลากรปฏิบัติงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสีเหลือง  ผู้บริหารสถานศึกษา อ.วิเชียรบุรี, อ.ศรีเทพ และบุคลากรปฏิบัติงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3