ขอคืนเงินประกันสัญญา

ขอคืนเงินประกันสัญญา รร.บ้านหนองสะแกสี่  ( รายละเอียดดังแนบ ) รร.บ้านวังปลา             ( รายละเอียดดังแนบ ) รร.บ้านท่าแดง            ( รายละเอียดดังแนบ )  

Read More

ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                       ตามที่ สพฐ.ได้จัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 23 อัตรา และสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างให้กับสถานศึกษาตามแนวทางการจัดสรรที่ สพฐ.กำหนด สามารถดาวน์โหลด   รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยนี้          รับสมัครครูผู้ทรง-61

Read More

วันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 (เวลา 9.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันกองทัพไทย และถือเป็นวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระนเรศวรมหาราชและบรรพบุรุษไทย โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2561 ทาง VDO CONFERENCE

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2561 ทาง VDO CONFERENCE เวลา 08.00 น. – 09.00 น. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ ที่มั่งคง มั่งคั่ง และยังยืน อย่างมีคุณภาพ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาค ทุกพื้นที่ จาก สพฐ. ณ…

Read More

“วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี “วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู, เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างครู และเพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ โดยมี นายคำเพชร ชัยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีบใต้ กล่าวคำรายงาน, นายทองมี สัญญะ ครูอาวุโสนอกประจำการ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนายนิพนธ์ พุ่มชะเอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยาง นำยืนสงบนิ่งและนำกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

“โครงการรถโรงหนัง”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่รับชมภาพยนตร์เคลื่อนที่ ซึ่งทาง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำ “โครงการรถโรงหนัง” เป็นรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ สำหรับเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์ เพื่อการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชนที่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ขนาด 100 ที่นั่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทยและเอเชียว่า “เฉลิมทัศน์” อันหมายถึง รถโรงฉายภาพยนตร์เพื่อสร้างโอกาสในการรับชมภาพยนตร์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่ คณะครูและนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

ประชาสัมพันธ์แจ้งที่ตั้งทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่

ด้วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ตั้งทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่ ให้หน่วยงานในสังกัดและประชาชนทั่วไปทราบ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ตั้งที่ทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

Read More

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์  แจ้งว่า ทางกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่  (New Media) ให้ข้าราชการและบุคลกรในสังกัดติดตามข่าวสาร และสามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ (www.phetchabun.go.th)  หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ/ดาวน์โหลดเอกสาร ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ NEW MEDIA

Read More

ประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More