ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.38ค(2)

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 ให้ประกาศตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ม.38ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอน จำนวน 4 ตำแหน่ง รายละเอียดตามแนบ

Read More

ประชาสัมพันธ์ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประกาศตำแหน่งว่าง-ผอ.ร.ร.เพิ่มเติม (ตามรายละเอียดดังแนบ)

Read More

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read More

แจ้งอนุมัติเงินประมาณปี พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม)

แจ้งอนุมัติเงินประมาณปี พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม)  (รายละเอียดดังแนบ)

Read More

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับศึกษานิเทศก์ 4 ราย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับศึกษานิเทศก์ 4 ราย ดังนี้ 1) นางกัญจนา  มีศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 2) นางสาวลภัสรดา  คำมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 3) นางสาวอารยา  ทานิสุทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ 4) นางรังสิมา  บัวทอง โรงเรียนหนองใหญ่ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read More

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.20 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read More

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read More

แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม รายชื่อดังนี้ โรงเรียนบ้านสระประดู่ โรงเรียนบ้านวังท่าดี โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ โรงเรียนบ้านตะกุดงาม รับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

Read More

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ตรวจความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา, โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ, โรงเรียนบ้านปากตก และโรงเรียนบ้านวังเหว อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

ผอ.สพป.เพชรบุรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางศึกษาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะเพื่อนครูและนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read More