รวมพลังประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 -18.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการรวมพลังประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน”เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นผู้มีจิตอาสา แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งเสริมการออกกำลัง เมื่อนักเรียนมีความแข็งแรงทั้งกายและใจย่อมสามารถพัฒนาตนเองได้และจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า และเพื่อสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล 4 อำเภอ (อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ) จังหวัดเพชรบูรณ์ และสมทบทุนบริจาคในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” มอบให้ ตูน บอดี้สแลม รวมระยะทาง 77 กิโลเมตร จุดพัก 18 จุด ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้โครงการก้าวคนละก้าว 50 %  และอีก 50 % มอบให้โรงพยาบาลทั้ง 4 อำเภอ

          ด้วยกระแสของตูน บอดี้สะแลม ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่วิ่งบนถนน  แต่สะเทือนถึงหัวใจคนไทยทั้งประเทศ ทำให้หลายคนและหลายภาคส่วนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมคนดีให้ทำกิจกรรมดีๆ ให้ถึงเป้าหมาย อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำดีให้กับสังคม สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่อยากทำความดีเพื่อส่วนรวมอันเป็นรากฐานของความดี ความมั่นคงและค่านิยมที่ดีในสังคมไทย

กราบนมัสการขอบพระคุณ พระอาจารย์อ๊อด วัดจันทร์นิมิต บ้านโตก จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมเดินจากวัดจันทร์นิมิต บ้านโตก ถึงปลายทาง ตำบลนาเฉลียง รวมระยะทาง 74 กิโลเมตร และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนชุมชน คณะผู้บริหาร ครูนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ สถานีตำรวจภูธร ทั้ง 4 แห่ง รวมทั้ง ทหารบกเพชรบูรณ์ 50 นาย ชมรมนักวิ่งภาคเหนือตอนล่าง 100 กว่าท่าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง อาทิ อู๊ด เป็นต่อ, แอมป์ พีรวัศ, ฟาร์ม เดอะวอยซ์, ช่อง ONE, บริษัท ดูมันดี จำกัด, บริษัท ใจบุญ จำกัด, และ ค่าย KM RECORD ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ