ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๙

ด้วย สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด และเยาวชนที่มีผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ รางวัลลูกโลกสีเขียว คั้งที่ 19