ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษ

ด้วย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ สอนโดย ครูไทย – อเมริกัน ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ กว่า ๔๓ ปี ตามรายละเอียดดังแนบ (ประชาสัมพันธ์ เรียนภาษาัอังกฤษ